ประชารัฐสุขใจSHOPทุ่งยาว

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางเบญจมาส ชัณวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางอนัญญา หลังสตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังลงพื้นที่ ไปร่วมดำเนินการประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ร้าน "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" อำเภอปะเหลียน ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน

 

 

พัฒนาการจังหวัดตรัง เดินหน้าจัดตั้งร้านค้า "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" สาขาปั๊ม ปตท.ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เตรียมรับมอบในวันที่ 21 ก.ค. 59 พร้อมจำหน่ายสินค้าฯ

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางเบญจมาส ชัณวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางอนัญญา หลังสตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังลงพื้นที่ ไปร่วมดำเนินการประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ร้าน "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" อำเภอปะเหลียน ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน

 

โดยนางเบญจมาส ชัณวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการประชา รัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างทักษะในการจัดการ ร้านค้าที่เป็นระบบ 2.มีสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดที่มีความมั่นคงยั่งยืน 3.จำหน่ายสินค้าราคาเหมาะสม และสร้างรายได้ในชุมชน มีรูปแบบ กลไกขับเคลื่อนการดำเนินร้านค้าประชารัฐ ใช้เครือข่าย OTOP ของอำเภอ ทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจ

 

ซึ่งรูปแบบนี้จะลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และมีความต่อเนื่องยั่งยืน เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของ เครือข่าย OTOP ของอำเภอ ที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือสมาชิก โดยการหาตลาด มีหน่วยงานภาคีได้สนับสนุน การดำเนินงาน ดังนี้ 1.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : สร้างร้านค้า "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" 2.บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) : จัดหาสถานที่ตั้งร้าน จำหน่าย 3.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : สนับสนุนค่าไฟฟ้าตามที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท เครื่องเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ กล้องวงจรปิด ค่าจ้างพนักงานขายสินค้า เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 3 ปี อบรมพนักงานขายให้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ 4.พัฒนาชุมชนหาสินค้ามาจำหน่าย หาพนักงานขาย การบริหารจัดการ

 

 

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง มีบทบาทในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP มาวางในร้านแล้ว ยังได้รับมอบให้เป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการร้านค้าให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการดำเนินงานไว้ 3 รูปแบบ คือ 1.เป็นผู้ดำเนินการในภารกิจดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับ ผิดชอบประสานงานกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และร้านค้าประชารัฐ 2.มอบหมายให้เครือข่าย OTOP ทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว เพราะเป็นหน้าที่ของเครือข่าย OTOP ที่ต้องช่วยเหลือสมาชิกในการหาตลาดอยู่แล้ว และในวันที่ 21 ก.ค. 25 นี้ เตรียมรับมอบร้านค้า "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" สาขาปั๊ม ปตท.ทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จาก ททท.สำนักงานตรัง ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ร้านค้า ประชารัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดจำหน่ายสินค้า สำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์