ม.อ.ตรังคว้ารางวัลชนะเลิศminiTCDC

mi1

 ม.อ.ตรังคว้ารางวัลชนะเลิศminiTCDC

ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน ของ miniTCDC รับเงินรางวัลจำนวน 1 แสนบาท เพื่อนำมาพัฒนางานในพื้นที่จริง

 

ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน ของ miniTCDC

 

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน หรือ LOVE YOUR LOCAL LOVE YOUR CITY 2 2016 ที่ เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร โดย ม.อ.ตรัง ติดหนึ่งในสามทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 1 แสนบาท เพื่อนำมาพัฒนางานในพื้นที่จริง ตามที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ร่วมมือกับ15 สถาบันการศึกษาในเครือข่ายของ miniTCDC ได้ดำเนินการโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาตามภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้เป็น 1 ใน 15 ทีมที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

 

โดยในปีนี้ ทางศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ “โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน” สำหรับสถาบันการศึกษาในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC เพื่อพัฒนาแนวคิดและศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาในสถาบันของเครือข่ายโครงการ miniTCDC ในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ด้านการออกแบบบริการ (Service Design) โดยผ่านการอบรมบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพได้จริงต่อไป

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์