ครบ1ปี 3/2 Art Gallery Trang

 

ศิลปินทั่วภาคใต้ร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี 3/2 Art Gallery หอศิลป์เอกชนแห่งแรกของจ.ตรัง 

 

 

ศิลปินทั่วภาคใต้ร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี 3/2 Art Gallery หอศิลป์เอกชนแห่งแรกของจ.ตรัง ศิลปินร่วมแสดงงานคอนเซ็ปต์ชวลอาร์ท “แสงสลัว” เผยแผนปี 2561 เพิ่มกิจกรรมสาธารณะด้านศิลปะ ขยายงานระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ

 

 

เมื่อช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่  13 สิงหาคม 2560 ที่ 3/2 Art Gallery ถนนเวียนกระพัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายบุญชู  ชูเอน ประธานบริหาร 3/2 Art Gallery นายสัมฤทธิ์ เพชรคง เลขาธิการสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย นายสมใจ ภัติศิริ สมาชิกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์ฯ ตลอดจนเครือข่ายศิลปินทุกแขนง ทั้งภาพวาด กวีนิพนธ์ ดนตรี และศิลปินอิสระหลายท่าน  ร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปี 3/2 Art Gallery หอศิลป์แสดงงานศิลปะเอกชนแห่งแรกของจังหวัดตรัง  ซึ่งเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาโดยมีนายชวน หลีกภัย  อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัยเป็นประธานเปิด ทั้งนี้ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา 3/2 Art Gallery  ได้มีการแสดงผลงานนิทรรศการทางศิลปะอย่างต่อเนื่องของนานาศิลปิน ทั้งศิลปินชื่อดังระดับประเทศ และศิลปินร่วมสมัย จำนวน 9 ครั้งด้วยกัน   โดยเฉพาะ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “นบพระภูมิบาล”  ซึ่งมีบรรดา 70 ศิลปินจากทั่วประเทศไทย ร่วมถวายผลงาน 73 ผลงานเป็นราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9     ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนมาร่วมชมงานจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการ open your eyes , นิทรรศการมิตรภาพสายศิลป์   เป็นต้น   โดยมีผลงานของศิลปินด้านภาพวาด ปูนปั้น ดนตรี กวี ละคร ภาพยนตร์ เสวนา และ วรรณกรรมได้สับเปลี่ยนมาจัดแสดงให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นทางเลือกเพื่อจรรโลงยกระดับจิตใจควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ  เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้ โดยศิลปินที่เป็นที่รู้จักเช่น ผลงานจาก ศาสตรเมธี ปัญญา เพชรชู , อาจารย์ ชำนาญ ปรางสุข เป็นต้น 

 

สำหรับกิจกรรมในค่ำคืนแห่งการฉลองครบรอบ 1 ปี 3/2 Art Gallery หอศิลป์แสดงงานศิลปะเอกชนแห่งแรกของจังหวัดตรัง    มีการแสดงผลงานศิลปะ โดยการจัดวาง คอนเซปต์ ร้อยเรื่องราว หลากหลายจินตนาการ จากหลากหลายศิลปินในแบบ Conceptual art ในชื่อนิทรรศการว่า "แสงสลัว"  ซึ่งมีทั้งการสะท้อนปัญหาสังคม  การเมือง และการดนตรี จัดกันทั้งนอกและในอาคาร มีดนตรีและบทกวีจากเพื่อนและมิตรวงการศิลปินในภาคใต้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

สำหรับรายชื่อศิลปิน ผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ "แสงสลัว" ในครั้งนี้ มี ทั้งหมด 15 ท่าน จากหลากหลายสาขา ได้แก่ 1.นายสัมฤทธิ์ เพชรคง 2.นายสมใจ  ภัติศิริ 3.นายประมูล จันทวฤทธิ์ 4.นายธีรวัฒน์ มีขวัญ 5.นายจิรพัฒน์ เกิดดี 6.นายศิริรินทร์  ตาลธงเทียน 7.นายกิตติพร จันด้วง 8.นายดอกไม้ พลศร 9.นายสถาพร สีดี 10.นายพัชรี รักสะอาด 11.นายพิชิตพงษ์ ทวีตา 12.นายปิยะ  ทรัพย์ลั่น 13.นายอภิรัฐ แก้วประทุม 14.นายวรานันทน์ เถอธรรมพิทักษ์ และ 15.นายจำนง ศรีนคร

 

นายบุญชู   ชูเอน  ประธานบริหาร 3/2 Art Gallery กล่าวในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของหอศิลป์ฯ ว่า ตนได้สร้างสรรค์บ้านหลังนี้ให้เป็นหอศิลป์เอกชนขนาดเล็กแห่งแรกของจังหวัดตรัง มีเป้าหมายเป็นสถานที่สร้างสรรค์เชิงสาธารณะด้านศิลปะตลอดจนกิจกรรมทางสังคมในจังหวัดตรัง ส่งเสริมความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปะ พร้อมเผยแพร่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นที่พบปะพูดคุยของคนทำงานศิลปะ และผู้ชื่นชอบงานในจังหวัดตรัง ภาคใต้ ตลอดจนเครือข่ายระดับประเทศ  เปิดโอกาสของการเรียนรู้งานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลายให้กับประชาชนทั่วไป,เยาวชน และนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปะกับสถาบันการศึกษาและท้องถิ่นรวมถึงภูมิภาคสนับสนุนผู้สร้างงานศิลปะในหลากหลายมิติ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์จินตนาการ รณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะ สร้างกระบวนการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน  ตลอด 1 ปีที่ผ่านมามีการจัดนิทรรศการศิลปะแล้วถึง 9 ครั้ง ซึ่งจัดโดยทางหอศิลป์ฯเอง 2 งาน ที่เหลือก็เป็นการขอใช้พื้นที่แสดงนิทรรศการของศิลปินในจ.ตรัง และทางภาคใต้ ซึ่งตลอด 1 ปีที่ผ่านมา การจัดนิทรรศการแต่ละครั้งก็จะมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้ามาศึกษางานศิลปะ กว่า 500 คน  ทำให้เห็นแนวโน้มว่า ชาวตรังมีความสนใจงานด้านศิลปะมากกว่าที่คิดไว้ และดูได้จากการจองมาแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินก็มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของ3/2 Art Gallery มีผู้สนใจจองพื้นที่เข้าจัดแสดงนิทรรศการแล้วกว่า 10 รายการ

 

นายบุญชูกล่าวด้วยว่า สำหรับแผนงานในปี 2561 ยังคงไว้ซึ่งแนวทางเดิมคือการเป็นพื้นที่แสดงออกทางศิลปะทุกแขนง โดยในขณะนี้มีศิลปินแสดงความจำนงแสดงผลงานเกือบเต็มตลอดทั้งปีแล้วทั้งเครือข่ายศิลปินจ.ตรัง จังหวัดใกล้เคียง ภาคใต้ ระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ นอกจากนี้จะมีการเสริมในเรื่องของกิจกรรมสาธารณะด้านศิลปะ การฝึกอบรมแก่เยาวชน รวมถึงงาน วรรณกรรม กวีนิพนธ์ ดนตรี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

 

ชมภาพบรรยากาศ