Newsfeed

จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยชาวสวนยาง

 

พาณิชย์จังหวัดตรังจัดโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี 2559 จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน

 

Read more: จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยชาวสวนยาง

สธ.ใต้ตอนล่างลงMOUงานสาธารณสุขอำเภอ

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้แทนฯ ในเขตสุขภาพที่ 12 จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 

 

Read more: สธ.ใต้ตอนล่างลงMOUงานสาธารณสุขอำเภอ

ผู้ตรวจฯกระทรวงเกษตรฯเยี่ยมสหกรณ์ยางตรัง

 

นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 6,7 ตรวจเยี่ยมการรับซื้อยางพาราและโรงอัดก้อนยางในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อการส่งออก ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

 

 

Read more: ผู้ตรวจฯกระทรวงเกษตรฯเยี่ยมสหกรณ์ยางตรัง

จัดงานอาหารอร่อยจังหวัดตรังที่ปากเมง19-21ก.พ.

ตรังกำหนดตลาดรื่นรมย์เป็นอาหารปลอดภัย ตลาดสดเทศบาลนครตรังเป็นตลาดน่าซื้อวิถีไทย ผุดอาหารจานเด็ดประจำอำเภอ ร้านอาหารมาตรฐานอาหารฮาลาล พร้อมจัดงานเมืองยุทธจักรอาหารอร่อยจังหวัดตรัง ที่ชายหาดปากเมง 19-21 ก.พ.

 

Read more: จัดงานอาหารอร่อยจังหวัดตรังที่ปากเมง19-21ก.พ.

งานมอ.วิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เตรียมจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559

Read more: งานมอ.วิชาการ