ตรังเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 

ตรังเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 

 

ผวจ.ตรัง กำชับหน่วยงานรับผิดชอบการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้ดำเนินการเรียบง่าย และสมพระเกียรติ ขณะที่พระเมรุมาศจำลองมีความพร้อม แล้วเสร็จตามกำหนด ยอดลงทะเบียนจิตอาสางานพระราชพิธี 1.7 หมื่นคนแล้ว

 

ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมกิจกรรมถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในส่วนของจังหวัดตรัง ณ พระเมรุมาศ ลานวัฒนธรรมทุ่งแจ้ง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ อาทิ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ

 

นายศิริพัฒน์ ได้กล่าวว่า ได้จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 4 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่สนามกีฬาด้านโรงยิมฯ สนามหญ้า สนามยางมะตอย(ลานเรือพระ) และเวทีกลาง ในการนี้ มอบหมายให้เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรังรับผิดชอบพื้นที่สนามกีฬาด้านโรงยิมฯ โดยจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ หน่วยแพทย์พยาบาล จิตอาสาบางส่วน ตลอดจนเป็นจุดแจกจ่ายน้ำอาหารเครื่องดื่มและการจัดเก็บขยะ ส่วนที่ 2 สนามหญ้ามอบให้อำเภอเมืองตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองตรังเป็นผู้ดูแล และประสานกับส่วนต่างๆ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสม ส่วนที่ 3 สนามยางมะตอย มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นผู้ดูแล และในส่วนที่ 4 เวทีกลางมอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดเตรียมการแสดงเทิดพระเกียรติ เช่น การแสดงมโนราห์ การแสดงหนังตะลุงการแสดงดนตรี ดุริยางค์ การแสดงของวงออเกสตร้า การร้องเพลงประสานเสียง เป็นต้น

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวอีกว่า ในเรื่องของการเตรียมดอกดาวเรืองซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดเตรียมไว้ 10,000 ต้น เทศบาลนครตรัง 20,000 ต้น ไว้สำหรับประดับตกแต่งในพื้นที่ที่จัดฯ เพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติ

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กำชับ ปลัดจังหวัดตรัง นายอำเภอเมืองตรัง เทศบาลนครตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตำรวจ ขนส่งจังหวัดตรังและจิตอาสาที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบการจอดรถ และรับส่งประชาชน ที่เดินทางมาในวันดังกล่าวให้เป็นระบบ โดยในวันดังกล่าวจะปิดถนนและการจราจรตั้งแต่บริเวณแยกวัดตันยาภิรมย์จนถึงสี่แยก อ.ต.ก. โดยประชาชนสามารถนำรถมาจอดบริเวณจุดรับส่ง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์จุดรับส่งที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ว่าราชการได้ให้แนวทางการดำเนินการคือให้มีรถรับส่งประชาชน และกำชับให้มีการจัดระเบียบห้ามพ่อค้าแม่ขายนำรถเข็นหรือรถขายสินค้าไปขายในบริเวณพิธีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ภายในบริเวณพิธีทางจังหวัดตรังได้จัดเตรียมจอโปรเจ็กเตอร์ จำนวน 8 จอ สำหรับแพร่ภาพสำคัญๆให้ประชาชนที่ได้รับชมอีกด้วย

 

นายศิริพัฒกล่าวว่า ส่วนภาคส่วน ห้างร้าน หรือ ประชาชน ที่มีความประสงค์จะสนับสนุน น้ำดื่มหรือ อาหาร สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่สำนักงานจังหวัดตรัง และอาหารที่จะนำมาแจกจ่ายนั้น ทางผู้ว่าราชการขอความร่วมมือให้เป็นอาหารที่รับประทานง่าย เช่น ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ขนมปัง แซนวิช โดนัท เป็นต้น

 

นายศิริพัฒ กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดตรัง ดำเนินการได้ตรงตามแผนงานและผังที่ทางส่วนกลางกำหนดไว้ มั่นใจว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยคาดว่าจะดำเนินการเรียบร้อยก่อนกำหนดประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อจะได้มีเวลาในการตรวจสอบความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ พร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม นี้ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการจัดการจราจร ที่จะต้องมีการปิดถนนตั้งแต่บริเวณแยกวัดตันยาภิรมย์ ไปจนถึงถึงสี่แยก อ.ต.ก. และการบริหารจัดการประชาชนที่จะมาเป็นจิตอาสาในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

สำหรับยอดลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 1-19 กันยายน 2560 มีประชาชนเดินทางมาสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จำนวน 17,271 คน โดยแยกเป็น อำเภอเมือง 2,800 คน , อำเภอกันตัง 1,818 คน , อำเภอย่านตาขาว 1,671 คน , อำเภอปะเหลียน 2,543 คน , อำเภอสิเกา 1,302 คน , อำเภอห้วยยอด 2,095 บาท , อำเภอวังวิเศษ 1,268 คน , อำเภอนาโยง 1,538 คน , อำเภอรัษฎา 1,223 คน และอำเภอหาดสำราญ 1,013 คน


ทั้งนี้มีผู้สมัครในงานประเภทดอกไม้จันทน์ 3,880 คน งานประชาสัมพันธ์ 1,007 คน , งานโยธา 616 คน , งานขนส่ง 276 คน , งานบริการประชาชน 7,587 คน , งานแพทย์ 2,184 คน , งานรักษาความปลอดภัย 1,258 คน และงานจราจร 463 คน

www.addtrang.com

 

ชมภาพ