มหรสพถวายอาลัยยิ่งใหญ่ มาแต่ตรัง-ไม่หนังก็โนรา

“ตรัง” เตรียมความพร้อมมหรสพถวายอาลัย ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ หน้าพระเมรุมาศจำลอง ลานวัฒนธรรมทุ่งแจ้ง “มอ.ตรัง” รับมอบหมายอำนวยการการแสดงให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ สะท้อน “มาแต่ตรัง-ไม่หนังก็โนรา”

 

 

“ตรัง” เตรียมความพร้อมมหรสพถวายอาลัย ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ หน้าพระเมรุมาศจำลอง ลานวัฒนธรรมทุ่งแจ้ง “มอ.ตรัง” รับมอบหมายอำนวยการการแสดงให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ สะท้อน “มาแต่ตรัง-ไม่หนังก็โนรา”

          

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ตึกสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดเตรียมการแสดงมหรสพถวายอาลัยในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในส่วนของจังหวัดตรัง ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานวัฒนธรรมทุ่งแจ้ง ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับมอบหมายจากจังหวัดตรัง ให้รับผิดชอบควบคุม กำกับ การแสดง มหรสพถวายอาลัยในนามพสกนิกรชาวตรังทั้งหมด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเนืองแน่น อาทิ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ผู้แทนสถาบันการศึกษา โรงเรียน เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการมหรสพถวายอาลัยเกิดความเรียบร้อย ยิ่งใหญ่ และ สมพระเกียรติ โดยได้นำหลักคิด “มาแต่ตรัง ไม่หนังก็โนรา” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังที่มีอยู่แล้ว นำมาหลอมรวม ร้อยเรียงกันเป็นการแสดงชุดใหญ่ ซึ่งการแสดงทุกชุดจะเน้นไปในด้านพระราชกรณียกิจ และสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงปฏิบัติแก่พสกนิกรชาวไทย

 

สำหรับแนวทางการจัดมหรสพถวายอาลัยจะเน้นการแสดงโขนซึ่งถือเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นของสูงเป็นตัวเอก โดยมีการขออนุญาตบทแสดงเดียวกับการแสดงหน้าพระเมรุมาศจริง ณ ท้องสนามหลวงมาใช้ดำเนินการ ทั้งนี้สำหรับจังหวัดตรัง จะมีเวทีใหญ่ขนาด 18x24 เมตร ตั้งอยู่หน้าพระเมรุมาศจำลอง และอีก 2 เวทีเล็กอยู่ด้านข้าง เพื่อให้มีการแสดงที่ต่อเนื่องลื่อนไหล โดยชุดการแสดงทั้งหมด จะมีการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ , จินตลีลาประกอบดนตรี , นาฏศิลป์ , ขับเสภา, ดนตรีไทย , , การแสดงดนตรีซิมโฟนิกจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง , การแสดงดนตรี JAZZ ภายใต้ชื่อชุด THE KING OF JAZZ โดยอาจารย์สอนดนตรีอาสา , การรำมโนรา 89 คน โดยชมรมมโนราจังหวัดตรัง โดยเฉพาะการแสดงหนังตะลุง นำโดย นายณรงค์ จันพุ่ม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงชาวจังหวัดตรัง สำหรับการแสดงชุดเอก ได้แก่ การแสดงโขน “สงขลานครินทร์” ยืนเครื่องเต็มยศ 89 คน ในชุด “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เป็นต้น

 

ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มอ.ตรัง ผู้ควบคุมการแสดง เปิดเผยว่า งานครั้งนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวตรัง ทุกสิ่งทำด้วยใจ และจะทำให้ดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด  เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความจงรักภักดีต่องพระองค์ท่าน  โดยในเบื้องต้นในช่วงพระราชพิธีวันที่ 26 กันยายนนี้ มหรสพจะเริ่มในช่วง 18.00  น.เป็นต้นไป

............

 

ชมภาพ

 

กองบรรณาธิการ www.addtrang.com รายงาน