ตรัง พืชกระท่อมพันธุ์ก้านแดงหางกั้ง ได้รับความนิยมสูง ราคาดี กก.ละ250บ. สมาคมการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร รุกหาพท.ภาคใต้

 

ตรัง พืชกระท่อมพันธุ์ก้านแดงหางกั้ง ได้รับความนิยมสูง ราคาดี กก.ละ250บ.  สมาคมการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร  รุกหาพท.ภาคใต้

 

 

ตรัง พืชกระท่อมพันธุ์ก้านแดงหางกั้ง ได้รับความนิยม ใบดก ใบหนาและใหญ่ เป็นที่ต้องการของลูกค้าต่างชาติ  นำไปผลิตเป็นยาและเครื่องดื่มชูกำลัง สมาคมการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร  รุกพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมการปลูกระบบลูกไร่รับซื้อใบคืน กิโลกรัมละ 250 บาท

 

ที่แปลงต้นกล้าพืชกระท่อมพันธุ์ก้านแดงหางกั้ง เลขที่  137/2 ม.3 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง นางสมใจ คำชมพู ตัวแทนสมาคมการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร  กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ในการทดลองปลูกกระท่อม ตั้งแต่ประเทศไทยปลดล็อค โดยก่อนหน้านี้ตอนอยู่ที่แม่สอด เมื่อพืชกระท่อมได้รับการปลดล็อค ตนได้ทำเอาเกสรจากพืชกระท่อมจากจังหวัดชุมพรขึ้นไปที่ภาคเหนือ และ เพาะเป็นต้นกล้า แชร์ให้เกษตรกรผู้สนใจปลูกภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาเรื่อยๆ และตนลงมาบ้านที่จังหวัดตรัง ได้ทราบว่าที่ตรังมีคนสนใจปลูกพืชกระท่อม  แต่ที่ยังไม่ตัดสินใจปลูก เพราะไม่รู้ว่าจะนำใบไปขายที่ไหน  ตนแนะนำให้เกษตรกรปลูกเพราะทางแปลงของตนได้ทำสัญญากับบริษัทของประเทศจีน ส่งขายกระท่อมขายให้จีน ซาอุดิอาราเบีย ลาว กัมพูชา  เพื่อแปรรูปเป็นยา และเครื่องดื่มชูกำลัง   โดยสมาคมส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรโดย นายรัชกิจ คำชมพู นายกสมาคม  จะรับซื้อใบคืนจากเกษตรกรลูกไร่ทั้งหมด ราคาใบสดกิโลกรัมละ 250 บาท  แต่อย่างไรก็ตามหากมีผู้ซื้อรายอื่นรับซื้อใบสดในราคาที่สูงกว่าราคาของสมาคม เกษตรกรสามารถเลือกขายให้กับผู้ซื้อที่ให้ราคาดีกว่าได้เลย  และทางสมาคมยินดีรับซื้อใบสดจากเกษตรกรทั่วไป  ปัจจุบันใบกระท่อมได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ

 

สำหรับในจังหวัดตรังนั้น ก่อนหน้าที่ตนได้แจกจ่ายพืชกระท่อมพันธุ์ก้านแดงหางกั้งให้ชาวบ้านไปทดลอกปลูก ครอบครัวละ 1 ต้น จำนวน 2,700 ต้น ซึ่งหลังจากนี้จะติดตามดูว่าได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ โดยตอนนี้สมาคมการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร มีลูกไร่แล้ว 4 หมื่นกว่าคน  กระจายอยู่ตัวอยู่ทั่วประเทศ  โดยพืชกระท่อมที่สมาคมส่งเสริม เป็นพันธุ์ก้านแดงหางกั้ง  มีลักษณะเด่นคือ ใบดก ใบใหญ่ หนา ก้านใบเป็นสีแดง ตอนนี้สมาคมมีตนกล้าพร้อมส่งให้ลูกไร่ ประมาณ 4 ล้านต้น  ราคาขายเริ่มต้นตั้งแต่ 10-160 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดความสูงของต้นกล้า ซึ่งหากเกษตรกรซื้อต้นขนาด 9 เดือน ความสูงประมาณ 1 เมตร เมื่อลงดินครบ 2 เดือน สามารถเก็บใบขายได้เลย

 

ปัจจุบันทางสมาคมมีแปลงเพาะปลูกพืชกระท่อมพันธุ์ก้านแดงหางกั้ง ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 500 ไร่ โดยมีลูกไร่ที่แจ้งความประสงค์จะเข้าเป็นลูกไร่ของสมาคมมีจำนวนประมาณ 10,000 ไร่  โดย 1 ไร่ สามารถปลูกได้ 200 ต้น และ 1 ต้น สามารถสร้างรายได้ 500 บาทต่อเดือน

 

สำหรับเกษตรกรผู้สนใจเพาะปลูกกระท่อมพันธุ์ก้านแดงหางกั้ง สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง ที่ 091-0613988

 

ชมภาพ