อาสาสมัครพิทักษ์ดุหยงเกาะลิบง จับมือ WWF สำรวจขยะพลาสติก ภัยคุกคามพะยูนและสัตว์ทะเล

 

<hr id=

 

ระหว่างวันที่ วันที่ 22-23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ดุหยงเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง และผู้ประสานงาน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ร่วมลงสำรวจพื้นที่บริเวณจุดที่มีขยะพลาสติกบนเกาะลิบงที่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบและเป็นภัยคุกคามต่อพะยูนและหญ้าทะเล 2 พื้นที่ คือ 1.จุดทิ้งขยะอ่าวทุ่งจีน และ 2.บริเวณหน้าบ้านมาเรียม บ้านบาตูปูเต๊ะ
 
 
ทั้งนี้ WWF ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับผลกระทบที่น่าตกใจและขนาดของมลพิษขยะพลาสติกที่มีต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในทะเล รายงานดังกล่าวซึ่งเป็นรายงานการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยได้จากการทบทวนงานวิจัยมากกว่า 2,590 ฉบับ เผยให้เห็นว่า มลพิษขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นนั้นมีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมาก ซึ่งถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อความพยายามในการปกป้องและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ หากนานาประเทศยังไม่เริ่มดำเนินการเพื่อลดการผลิตและการใช้พลาสติกทั่วโลก สำหรับจ.ตรัง ขยะพลาสติกได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของแนวผะการังและสัตว์ทะเล จนเกิดกระแสอนุรักษ์ขึ้นในหลายพื้นที่
 
ชมภาพ