จีนลดค่าหยวนกระทบส่งออกไม้ยาง

 

ประเทศจีนลดค่าเงินหยวน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไม้ยางพาราในจังหวัดตรัง แต่ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดที่นำไปทำเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากไม้ธรรมชาติเจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

 

 

จีนลดค่าหยวนกระทบส่งออกไม้ยาง

 

นายประชา งามรัตนกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ด้านการแปรรูปไม้ยางพารา เปิดเผยว่า จากรณีที่ที่เงินหยวนของประเทศจีนมีค่าลดลง ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางเป็นอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าต้องใช้เงินในการซื้อไม้ยางพาราแปรรูปมากขึ้น จึงทำให้ลูกค้ามีการขอปรับราคาไม้ยางพาราแปรรูปลง ซึ่งทางโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราต้องตัดสินใจในการปรับลดราคาให้กับลูกค้าลงประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ค้าขายได้สำเร็จ

 

นายประชา กล่าวอีกว่า ทางโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราต้องมีปรับตัวโดยการลดต้นทุนการผลิต และเน้นคุณภาพให้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถต่อรองราคากับผู้ค้าได้ ซึ่งประเทศจีนยังเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป ไปจำหน่าย อย่างไรก็ตามไม้ยางพาราแปรรูปยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม้ตามธรรมชาติประเภทอื่นที่จะนำมาทำเฟอร์นิเจอร์นั้นในหลายประเทศมีความเข้มงวดในการตัดไม้เป็นอย่างมาก จึงทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ยางพารายังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

 

ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือทางด้าน พ.ร.บ.ป่าไม้ ปี 2484 ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวทางผู้ประกอบการโรงงานไม้ยางพาราได้ต่อสู้มาตลอดเพื่อขอให้แก้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ในการดำเนินงานที่ถูกต้อง รวมไปถึงการต่ออนุญาตประกอบการที่มีการต่อใบอนุญาตปีต่อปี ต้องรอให้ใบอนุญาตหมดอายุก่อนจึงจะสามารถต่อได้ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ปัญหาแรงงานที่ขาดแคลนยังส่งผลกระทบต่อโรงงานที่ขาดแคลน ต้องการให้รัฐบาลโดยกรมการจัดหางานหาแรงงานต่างด้าวเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าทางโรงงานจะรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมก็ตาม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหายางพาราตกต่ำ แต่แรงงานไทยก็ไม่เข้ามาทำงานในโรงงาน จึงทำให้โรงงานขาดแคลนแรงงานอย่างมาก

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์