รร.สังขวิทย์ตัวแทนแข่งหุ่นยนต์นานาชาติ

 

โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) คว้าตั๋วเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติ HONG KONG inter-city Roboti Olympiad 2016 ณ ประเทศฮ่องกง

 

 

โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) คว้าตั๋วเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติ HONG KONG inter-city Roboti Olympiad 2016 ณ ประเทศฮ่องกง

 

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายนิคม จันพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายกำธร ไตรบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ร่วมแสดงความยินกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ ZEER-TRTC OLYMPIAD 2016 ซึ่งในวันนี้ นางนฤมล เม่งช่วย ครูผู้ควบคุมทีมหุ่นยนต์บังคับมือได้นำนักเรียนเข้าพบคณะผู้บริหาร

 

สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ ZEER-TRTC Robotic Olympiad Thailand 2016 เอ็ม รีพับบริค ซัพลาย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย และศูนย์การค้าเซียร์รังสต จัดขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับนานาชาติ HONG KONG inter-city Roboti Olympiad 2016 โดยทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สามารถคว้ารางวัล 4 ประเภท คือ 1.รางวัลชนะเลิศ แข่งขันประเภท Silver Rule ระดับประถมศึกษา หุ่นยนต์วิ่งเร็ว 4 ขา ปั่นพลังงานด้วยมือ HAND GENERATOR ROBOT HORSE SHORT DISTANCE RUN COMPETITION 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันประเภท Gold Rule ระดับมัธยมศึกษา หุ่นยนต์มดหลบหลีกอุปสรรค Robot Ant Obstacle Competition 3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันประเภท Gold Rule ระดับประถมศึกษาหุ่นยนต์เลี้ยงแกะ Robot Sheepdog Competition 4.รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม แข่งขันประเภท Silver Rule ระดับประถมศึกษา หุ่นยนต์วิ่งเร็ว 2 ขา ปั่นพลังงานด้วยมือ HAND GENERATOR 2 LEGS ROBOT SHOR DISTANCE RUN COMPETITION

 

ทั้งนี้ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) คว้าตั๋วเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับนานาชาติ HONG KONG inter-city Roboti Olympiad 2016 ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. ถึง 1 ส.ค. 59 อย่างไรก็ตามผลจากการที่เทศบาลนครตรังเน้นการส่งเสริมตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ จึงทำให้การศึกษาของเทศบาลนครตรังมีมาตรฐานเท่าเทียบกับโรงเรียนของรัฐและเอกชน