ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทยร่วมใจประชารัฐตรัง

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ จังหวัดตรัง” เพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชนขึ้นชื่อของจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง 

 

 

ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ จังหวัดตรัง

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ จังหวัดตรัง” เพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชนขึ้นชื่อของจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมด้วยนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง และนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง ทั้งนี้งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน “ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ จังหวัดตรัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียงให้มีโอกาสนำสินค้าชุมชน มาวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต พร้อมทั้งมีของดีจาก 5 จังหวัด จำนวน 11 ร้านค้า ได้แก่ ผักพื้นบ้าน Yong Smart Farmer ซึ่งจังหวัดตรังสนับสนุนให้กลุ่มนักศึกษาในจังหวัด กลับมาทำงานที่บ้านเกิด เพื่อร่วมกันพัฒนาผลผลิต เช่น ส้มโชกุนไร่วังน้ำค้าง เห็ดแครง ผักสลัดจากคุณไกรภูมิ โตทับเที่ยง และผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และสละ เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์