เปิดวิสัยทัศน์ตรังร่วมพัฒนา

 

เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา “ตรังร่วมพัฒนา” กับการสร้างความสุขในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มั่นใจนักเรียนไม่ต้องเรียนพิเศษเพิ่ม

 

 

เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา “ตรังร่วมพัฒนา” 

 

 

นางสาววธู สังขวิภา หรือ ครูนุ้ย กรรมการผู้จัดการโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา กล่าวถึง การเปิดโรงเรียนสองภาษาในจังหวัดตรังว่า ทางโรงเรียนจะมีคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 1 คน และคุณครูชาวไทย 1 คน ต่อเด็กไม่เกิน 25 คน ใช้การเรียนการสอนหลักสูตร HighScope เน้นพื้นฐานที่ดี เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพตามวัยมากกว่าวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการสอน ให้เด็กๆเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เช่น การสอนเรื่องต้นไม้ ก็จะจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับต้นไม้มากกว่าการอ่านหนังสือ เด็กๆจะได้สัมผัสจริงได้เห็นจริง ทางโรงเรียนเน้นคุณภาพ เอาใจใส่ ให้ความสำคัญ โดยมีคุณครูดูแลและให้เด็กเป็นศูนย์กลาง คุณครูจะต้องมีความสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆที่มาจากหลากหลายพื้นที่ มาจากครอบครัวและวัฒนธรรมที่ต่างกันสามารถเรียนรู้ได้พร้อมกัน

 

นางสาววธู กล่าวอีกว่า คิดว่าโรงเรียนมีคุณภาพได้ถ้าครูมีคุณภาพ มีแนวคิดแตกต่าง จะให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดแนวคิดของโรงเรียน ให้ครูมีความเข้าใจ เอาใจใส่นักเรียนมากเช่นเดียวกับเรา ที่ให้ความสำคัญในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านภาษาที่มีครูเจ้าของภาษาประจำชั้นเรียนทั้งวัน เหมือนเด็กเป็นเจ้าของภาษา เน้นพัฒนาการด้านความพร้อมจากการเรียนการสอนแนวบูรณาการ เพื่อให้เด็กๆสนุกสนานกับการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป

 

“สำหรับการมาเปิดโรงเรียนสองภาษาที่จังหวัดตรัง เพราะชาวตรังให้ความสนใจด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก จากประสบการณ์การทำงานให้กับโรงเรียนต่างๆที่ได้ทำงานร่วมกับคุณครูชาวต่างชาติ มากว่า 5 ปี ในการเป็นผู้บริหารจัดการครูให้มีคุณภาพ ทั้งครูคนไทย ชาวต่างชาติ จะมีการอบรม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กจะได้รับความรู้ด้านภาษาเทียบเท่าเจ้าของภาษาอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ซึ่งการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นระบบถือเป็นจุดเด่นของเจ้าของภาษา รวมทั้งการสร้างความสุขในการเรียนรู้ สร้างความสนุก มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยบรรยากาศการเรียนการสอนในช่วงแรกแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆที่จะต้องมีการปรับตัว เพราะเพิ่งเปิดเป็นครั้งแรก แต่ก็มีความคึกคักสนุกสนาน เพราะเด็กได้เห็นโรงเรียนใหม่ ที่มีการออกแบบอาคารสถานที่ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่ประกอบด้วยอาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องเรียน 4 ห้อง เป็นอาคารชั้นเดียว มีสวน ต้นไม้ ในอนาคตจะมีการปลูกผักสวนครัวด้วย”นางสาววธูระบุ

 

นางสาววธูกล่าวว่า อย่างไรก็ตามโดยค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนแม้จะสูงกว่าที่อื่นแต่เชื่อว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนมากว่าสิ่งที่จ่ายไป เพราะเด็กๆไม่ต้องเรียนพิเศษได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและพักผ่อน รวมทั้งไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเพิ่ม โดยการประชาสัมพันธ์โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาจะพูดคุยกับผู้ปกครองถึงการเรียนการสอนแนวใหม่ของโรงเรียนและแนวทางที่ผู้ปกครองต้องการ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ โดยโรงตรังร่วมพัฒนา ตั้งอยู่ที่ ใกล้โรงแรมเรือรัษฎา สามารถเข้าทางด้านหน้าโรงแรมได้ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร 091-991-8888

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์