ผวจ.ตรังนำปั่นเปิดเส้นทาง ๙ มงคลสถานเมืองตรัง

 

ผวจ.ตรังนำปั่นเปิดเส้นทางสร้างบุญ เสริมบารมี “ผู้ว่าฯ พาเที่ยว ๙ มงคลสถานเมืองตรัง” โดยมีผู้ร่วมปั่นจักรยานเพื่อเปิดตัวเส้นทางดังกล่าว ประมาณ 300 คัน

 

 

ผวจ.ตรังนำปั่นเปิดเส้นทางสร้างบุญ เสริมบารมี “ผู้ว่าฯ พาเที่ยว ๙ มงคลสถานเมืองตรัง” โดยมีผู้ร่วมปั่นจักรยานเพื่อเปิดตัวเส้นทางดังกล่าว ประมาณ 300 คัน

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานปั่นจักรยานเปิดตัวเส้นทางสร้างบุญ เสริมบารมี “ผู้ว่าฯ พาเที่ยว ๙ มงคลสถานเมืองตรัง” โดยมีผู้ร่วมปั่นจักรยานเพื่อเปิดตัวเส้นทางดังกล่าว ประมาณ 300 คัน ทั้งนี้ นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวคิดที่จะนำเสนอเส้นทางไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองตรัง เพื่อเปิดตัวช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ (สงกรานต์) ด้วยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถจักรยาน  ภายใต้ชื่อ “ผู้ว่าฯ พาเที่ยว 9 มงคลสถานเมืองตรัง”

 

ทั้งนี้ เส้นทางเริ่มต้นจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ไปยังอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ศาลเจ้าพ่อกวนอู วัดตันตยาภิรมย์ ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย หลวงพ่อวัน วัดประสิทธิชัย พระพุทธรูปหินอ่อน วัดตรังคภูมิพุทธาวาส วัดย่านซื่อ และศาลหลักเมืองตรัง รวมระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 99 บาท เพื่อสมทบทุนร่วมทำบุญ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว พร้อมอาหารมื้อเช้า มื้อกลางวัน รวมถึงผลไม้ และน้ำดื่มตลอดเส้นทาง

 

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตรัง กล่าวอีกว่า จากการดำเนินกิจกรรมและขานรับนโยบายของการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ททท.สำนักงานตรัง ได้จัดทำ 3 เส้นทาง เที่ยวตรัง สร้างบุญ เสริมบารมี ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อสร้างการับรู้ถึงไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กับนักท่องเที่ยว เป็นอีกทางเลือกที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองตรัง ในแบบเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ ไม่เหมือนใคร นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถจักรยานเพื่อสร้างกระแสการเดินทางในแบบ Slow Life แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นที่จะรองรับเส้นทางสร้างบุญ เสริมบารมี อาทิ กิจกรรมท่องเที่ยวตรังด้วยรถตุ๊กตุ๊กในเขตเทศบาลนครตรัง 3 เส้นทาง ซึ่งจะเปิดตัวกิจกรรมในช่วงปลายเดือนเมษายน 2559 ด้วยกลุ่มเป้าหมาย Fan Club 92.5 F.M. Radio Thailand

 

พร้อมกันนี้ ททท.สำนักงานตรัง ได้จัดทำธงสัญลักษณ์ และแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดตรัง ให้กับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบได้ใช้เป็นข้อมูล และเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดตรัง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสามารถที่จะสร้างทางเลือกใหม่ให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มสนใจพิเศษ ที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดตรังอยู่แล้ว สามารถที่จะเพิ่มวันพำนักให้ยาวนานขึ้น