ททท.ตรัง จัด“เที่ยวไร้ควัน ปั่นท้าฝน” ตรัง-สตูล

 

ททท.ตรัง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถจักรยานสัมผัสธรรมชาติ “เที่ยวไร้ควัน ปั่นท้าฝน” ตรังและสตูล ปั่นเบาๆ เส้นทางตรัง-วังสายทอง สตูล-ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต-ทะเลบัน-ด่านชายแดนไทย/มาเลย์-ถ้ำเลสเตโกดอน ทุ่งหว้า-ตรัง รวมระยะทาง 400 กม.

 

 

ททท.ตรัง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถจักรยานสัมผัสธรรมชาติ “เที่ยวไร้ควัน ปั่นท้าฝน” ตรังและสตูล ปั่นเบาๆ เส้นทางตรัง-วังสายทอง สตูล-ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต-ทะเลบัน-ด่านชายแดนไทย/มาเลย์-ถ้ำเลสเตโกดอน ทุ่งหว้า-ตรัง รวมระยะทาง 400 กม.

 

ภายใต้กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงด้วยรถจักรยาน เส้นทางรอยต่อของจังหวัดตรัง สตูล เพื่อลดภาวะโลกร้อนและการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน หรือช่วง Green Season ด้วยการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของป่าเขา ผนวกกับกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางน้ำตกที่สวยงามของจังหวัดตรังเชื่อมโยงไปยังจังหวัดสตูล ที่มีความหลากหลายและมีความพร้อมในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อาทิ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกโตนตก ล่องแก่งวังสายทอง ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต อุทยานแห่งชาติทะเลบัน และอุทยานแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย ททท.สำนักงานตรัง จึงกำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง “เที่ยวไร้ควัน ปั่นท้าฝน” ขึ้น โดยเริ่มจากเส้นทางจากจังหวัดตรังผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ และจัดกิจกรรม (CSR) ให้นักท่องเที่ยวทำประโยชน์คืนสู่สังคม

 

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง กล่าวถึงกำหนดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่ามีกำหนดจัดช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล ชมรมจักรยานจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยจักรยานเส้นทางตรังและสตูล “เที่ยวแบบไร้ควัน ปั่นท้าฝน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน หรือช่วง Green Season โดยนำเสนอเส้นทางสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของป่าเขา มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย เล่นน้ำตก ล่องแก่ง ชมถ้ำ ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรัง น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกโตนตก และจังหวัดสตูล น้ำตกวังสายทอง ถ้ำภูผาเพชร คลองลำโลน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไปผ่าน Facebook ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง ตามกำหนดการ ดังนี้

 

วันแรก วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เริ่มต้นจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ถึงสี่แยกโกกุน-แยกหอนาฬิกา-ถนนวิเศษกุล-แยกสาริกา-แยกต้นสมอ-แยกบ้านควน ผ่านอำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียน สู่น้ำตกวังสายทอง เข้าที่พัก วันที่สอง ถ้ำภูผาเพชร ล่องแก่งวังสายทอง จังหวัดสตูล วันที่สาม เยี่ยมชมทะเลบันและอุทยานประเทศเพื่อนบ้าน วันที่สี่ เยือนถิ่นฟอสซิลแลนด์แดนสตูล วันที่ห้า เดินทางกลับจังหวัดตรัง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

 

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตรัง กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวโดยปั่นจักรยาน เที่ยวชมธรรมชาติป่าเขาที่มีความสมบูรณ์ของจังหวัดตรังและสตูลแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวไปรับทราบศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวใน 2 พื้นที่ ซึ่งนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติป่าเขาที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับกิจกรรม เล่นน้ำตก ล่องแก่ง ชมถ้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนสัมผัสความมหัศจรรย์ท่ามกลางความสดชื่นของป่าเขาธรรมชาติ เชื่อมั่นว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกท่าน ที่เดินทางเยือนจังหวัดตรังและสตูลได้ในอนาคต

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์